Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

SiD #14

Dorota ŁUCZAK, Ikonologia zdjęć rentgenowskich / The Iconology of X-Ray Images in the Light of Science of Pictures

Joanna BIELECKA-PRUS i Aneta PEPAŒ-SKOWRON, "Dynowskie doświadczenia badań tradycji weselnej z zastosowaniem etnografii performatywnej" /

Sebastian DUDZIK i Marek GLIKOWSKI. "Grafika jako narzędzie badawcze. Dwugłos o matrycy" / "The graphic art as a cognitive tool. The two voices about the matrix"

Ula ZEREK, "Taniec jako sztuka relacji" / "Dance - the art of relations"

Katarzyna SŁOBODA, "Potencjalność relacji. Choreografia w muzeum" / "Potentialities of relations. Choreography in the Museum"

Piotr OLKUSZ, "Awangarda i socrealizm. W 65 lat po powstaniu Teatru Nowego w Łodzi. Uwagi po wydarzeniu" / "Avant-garde and socialist realism. 65 years after creation of the Nowy Theatre in ŁódŸ. Reflectons after the birthday event

Joanna GLINKOWSKA, "Jak się rzeczy mają?" / "How are things going?"

SiD #8

Natalia ANDRZEJEWSKA, "Muzeum Józefa Szajny i synteza sztuk: dokumentacja kontekstu wielo-medialnego dzieła sztuki - ochroną jego idei." / "The Museum of Józef Szajna and synthesis of the arts: documentation relating to the context of multi-media works of art - the protection of his ideas." (images)

Natalya KOSTIV, "Osobliwości ikonografii w twórczości Juwenaliusza Mokryckiego i Jerzego Nowosielskiego: aspekt filozoficzny i teologiczny." / "Special Features of Iconography in the Artistic Work of Juvenaly Mokrystskyy and Jerzy Nowosielski: Philosophical and Theological Aspects." (images)

SiD #6

SZTUKA JAKO IDEA, LUDZIE, CZAS. W KRĘGU POLSKIEGO KONCEPTUALIZMU / Art as an Idea, as People, as Time. In the Sphere of Polish Conceptualism - ILUSTRACJE / images

SiD #5

Konteksty - Festiwal w Sokołowsku (text)

Marta PIERZCHAŁA - Galeria U Zofii

Andrzej PACZKOWSKI [oprac.] - Galeria Czyszczenie Dywanów

SiD #4

Łukasz GUZEK, "Najbardziej radykalne postawy w ruchu galerii konceptualnych lat siedemdziesiątych. Galeria 80x140 Jerzego Trelińskiego i galeria A4 Andrzeja Pierzgalskiego." / "The most radical attitudes within the movement of "conceptual galleries" in the 70s. Jerzy Treliński's Gallery 80x140 and Andrzej Pierzgalski's Gallery A4." (images, bibliography)

Monika JADZIŃSKA, "Rola dokumentacji w procesie zachowania i konserwacji sztuki współczesnej." / "The role of documentation in the process of preservation and conservation of contemporary art." (images, bibliography)

Karolina JABŁOŃSKA, Muzeum Artystów - kalendarium. / Artist's Muzeum - timeline. (images)

SiD #3

BIBLIOGRAFIA

Łukasz GUZEK, "Funkcja dokumentacji w sztuce współczesnej." / "The function of documentation in contemporary art." Bibliografia - Biblography.

Elżbieta WYSOCKA, "Re-enactment, czyli niekonserwatywna konserwacja sztuki performance." / "Re-enactment: i.e. a non-conservative conservation of the performance art." Bibliografia - Biblography.

MagdaLena STRZAŁKOWSKA, "Ethosoficzne przesłanki estetyki Bogusława Jasińskiego." / "Ehtosophical reasons of Bogusław Jsiński's aesthetic." Bibliografia - Biblography.

SiD #2

Bartosz ŁUKASIEWICZ, "Model logiki a logika modelu." / "The Model of Logic and the Logic of a Model (Some critical notes on the theory of "art as contextual art")." - bibliography

Artyści o sztuce / Artists Statement: Enter/Escape. Jak malarstwo kształtuje nowe Przestrzenie? - wypowiedzi uczestników wystawy (images)


Na bieżąco / Currently: Jest jak Jest - wystawa Jana Świdzińskiego (images)

SiD #1

Kazimierz PIOTROWSKI, "Hommage a Jan Świdziński." (bibliography)

Tomasz SIKORSKI, Galeria Mospan (images)

Samotata, Samotata Speedway Action (images)

DUO KS, Kosmos (images)

Sylwetki / Profiles - Zbigniew Nowicki (images)

Festiwal Sztuka i Dokumentacja 2009, Andrzej Ciesielski, Moje Archiwum (images)

    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ