Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

 

 


ZAŁOŻENIA REDAKCYJNE I EDYTORSKIE / EDITORIAL GUIDELINES AND NOTES ON STYLE (scroll down for English version)


- Publikujemy tylko oryginalne i pierwotne treści na licencji Creative Commons.


- Nadesłane artykuły powinny być przygotowane zgodnie z zasadami Chicago Manual of Style dla nauk humanistycznych (system przypisy i bibliografia, zob. wzór poniżej).

- Za artykuły niezamówione a przyjęte do publikacji płacimy honoraria.

- Zasady recenzowania i zapora ghostwriting.


WSZYSTKO / ALL

ZAŁOŻENIA REDAKCYJNE (ogólnie)


ZASADY REDAGOWANIA TEKSTÓW

- Justowanie tekstu

- Interpunkcja

- Czas

- Data

Kursywa

Pisownia angielska

Nazwiska

Cytaty

Przypisy


ZASADY REDAGOWANIA KALENDARIUM w piśmie Sztuka i Dokumentacja

PLIKI GRAFICZNE


W przypadkach, które nie zostały uwzględnione proponujemy sięgnąć na stronę podręcznika zasad stylu Chicago: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
lub: http://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/12/


EDITORIAL GUIDELINES and NOTES ON STYLE

- We publish only original, first-run content under the Creative Commons licenses.


- Submitted articles should be prepared accordingly to the rules of Chicago Manual of Style for the humanities (notes and bibliography system).

- We pay fees for unsolicited articles accepted for publication.

- Peer-review process.

 

 

    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ