Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

 

 


ZAŁOŻENIA REDAKCYJNE I EDYTORSKIE

- Publikujemy tylko oryginalne i pierwotne treści na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Użytkownicy mogą korzystać, ponownie wykorzystywać i tworzyć na podstawie materiałów opublikowanych w czasopiśmie.

- Wydawca zezwala na pozostawienie praw autorskich przy autorze. W takim przypadku autor udziela wydawcy niewyłącznej bezterminowej licencji w zakresie rozporządzania i korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnienia przy użyciu wszelkich technik,
2) rozpowszechniania i korzystania bez ograniczenia ze zwielokrotnionego utworu.

- Nadesłane artykuły powinny być przygotowane zgodnie z zasadami Chicago Manual of Style dla nauk humanistycznych (system przypisy i bibliografia, zob. wzór poniżej).

- Wymagane załączniki: streszczenie w j. polskim i w j. angielskim (wraz z tytułem) - 1800 znaków max.; słowa kluczowe (pięć w j. polskim i pięć w j. angielskim); afiliacja.

- Prosimy autorów o dostarczenie razem z przesłanym artykułem wszelkich zgód i pozwoleń na wykorzystywane materiały ilustracyjne.

- Za artykuły niezamówione a przyjęte do publikacji płacimy honoraria.

- Od autorów nie pobieramy opłat za publikację artykułów.

- Proces akceptacji artykułów do publikacji (opinie redaktorów czasopisma, członków Rady Naukowej i niezależnych recenzentów) zajmuje średnio 40 dni.


- Zasady recenzowania i zapora ghostwriting.

- Etyka wydawnicza.


WSZYSTKO

ZAŁOŻENIA REDAKCYJNE (ogólnie)


ZASADY REDAGOWANIA TEKSTÓW

- Justowanie tekstu

- Interpunkcja

- Czas

- Data

Kursywa

Pisownia angielska

Nazwiska

Cytaty

Przypisy


ZASADY REDAGOWANIA KALENDARIUM w piśmie Sztuka i Dokumentacja

PLIKI GRAFICZNE


W przypadkach, które nie zostały uwzględnione proponujemy sięgnąć na stronę podręcznika zasad stylu Chicago: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
lub: http://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/12/


 

 

    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ