Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

Zasady recenzowania

- teksty naukowe publikowane w SiD są zaopatrzone w dwie recenzje naukowe (double blind, o ile to możliwe).

- w konkluzji recenzja rekomenduje (bądź nie) publikację danego tekstu.

- recenzenci przekazują recenzje redakcji.

- ostateczną decyzję o publikacji podejmuje redakcja.

- numery monograficzne (bądź monograficzne zestawy tekstów) mogą być recenzowane w całości.

- recenzje są przechowywane w archiwum redakcji i nie są upubliczniane poza gronem redakcji i Rady Naukowej.

- autor dostarcza potwierdzeń posiadania praw do publikowania ilustracji.

- od autorów nie pobieramy opłat za proces recenzowania artykułów.


Ghostwriting i plagiat

- redakcja prosi recenzentów aby w procesie recenzowania zwracali uwagę na autentyczność tekstu. Wątpliwości dotyczące kwestii ghostwriting i plagiatu powinny być dyskutowane najpierw z autorami, potem z redakcją.

- redakcja może poddać tekst procedurze antyplagiatowej z użyciem odpowiedniego software.

- W uzasadnionych przypadkach redakcja może skierować tekst do zewnętrznej konsultacji specjalistycznej i prawniczej pod względem ghostwriting i plagiatu.

Formularz recenzencki do pobrania >>>
    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ