Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

redaktor naczelny:   Łukasz Guzek  koperta

sekretarz redakcji:   Anka Leśniak  koperta

redakcja:   Józef Robakowski, Aurelia Mandziuk, Adam Klimczak, Adam Kaminski

uczelniana Rada Naukowa:   Janina Rudnicka, Grzegorz Klaman, Krzysztof Gliszczyński, Roman Nieczyporowski

korekta w j. angielskim:   Anne Seagrave, Paul Barford

korekta w j. polskim:   A PROPOS Serwis Wydawniczy Anna Sikorska-Michalak, ul. Moraczewskiego 18, 05-070 Sulejówek

projektowanie i skład:   Norbert Trzeciak  koperta

Galeria im. Andrzeja Pierzgalskiego

założenia programowe i sposób prezentacji:   Leszek Brogowski   koperta

Książki

Anna Szyjkowska-Piotrowska    koperta
    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ