Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

NEWSLETTER czasopisma Sztuka i Dokumentacja

Zapisywanie / WypisywanieKlauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01.
2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego newslettera czasopisma 'Sztuka i Dokumentacja', na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO", tj. zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
4. Odbiorcą danych osobowych subskrybentów jest podmiot (podmiot przetwarzający), z którym ASP w Gdańsku zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanego przez Uczelnię systemu informatycznego służącego do obsługi newslettera czasopisma 'Sztuka i Dokumentacja' oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe subskrybentów będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera bądź też do zakończenia wydawania newslettera przez czasopismo 'Sztuka i Dokumentacja'.
6. Zgodnie z RODO subskrybentom przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Subskrybentom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Dane osobowe subskrybentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie newslettera czasopisma 'Sztuka i Dokumentacja'.


    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ