Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

SZTUKA i DOKUMENTACJA - informacje o zawartości / materiały w opracowaniu

Zapraszamy do nadsyłania artykułów

Propozycje należy nadsyłać na adres:
email: journal@doc.art.pl
Art and Documentation no. 26

Spis Treści / Table of Contents

Sekcja / Section

Universal Gardens. Biodiversity Imagined

Red. / Edit. by Cornelia LAUF

Cornelia LAUF, Introduction. Art & Ecology at the Villa of Livia, Prima Porta, Rome

Bernard Anson SILJ, Foreword. Leaves from My Album

Giulia CANEVA, A Garden of the Soul and an Interpretation of Life: The Hypogeal Painting of the Garden Room of the Villa of Livia

Crispin CORRADO, Biodiversity in the Ancient Roman World

June di SCHINO, Livia’s Garden: A Paradise for the Table

Margaret KNELLER, Outside Prima Porta, and Within - Instances of Biodiversity

K. Sara MYERS, Botanical Imperialism and Metamorphic Biodiversity: Livia and Ovid

Silvia RONCHEY, Laura BORGHETTI and Giulia Maria PAOLETTI, Biodiversity in Byzantium: Between Patrons, Manuscripts and Botanical Travels

Nicolas LINEY, Biodiverse Poems, Posthuman Poets: Gardens in/as Imperial Roman Poetry

Cornelia LAUF and Flavia PRESTININZI, Contemporary Artists’ Herbarium

Gabriel Alonso; Susannah Bosanquet; Martha Boyden; Bill Burns; Francesco Ciavaglioli; Marcello Crescenzi; Raffaella Crispino; Sabine Delafon; Mark Dion; Lise Dulcaux; Karolina Dworska; Nina Eaton; Saskia Fischer; Valentina Furian; Iulia Iulia Ghiţa; Tommaso Gorla; Alexander Hamilton; Hanna Hildebrand; Debora Hirsch; Taylor Hoppes; Marija Maša Jovanovic; Anka Lesniak; Karolina Liusikova; Adelle Lutz; Aleksandra Mir; Caterina Morigi; Christian Philipp Müller; Txuspo Poyo; Andrea Polichetti; Barbara Prenka; Ivars (William H. Sullivan); Sarah de Teliga; Aki Turunen; Meyer Vaisman; Daniele Zoico

Art and Documentation no. 27

Spis Treści / Table of Contents

Sekcja / Section

Exhibiting Polish Art Abroad, 1918-2019: Curators, Festivals, Institutions

Introduction

Red. / Edit. by Małgorzata KAZMIERCZAK

How it's going? Or, the need to build relationships in the field of art

Bernadeta STANO, The Thaw, or Warming in Cracow's Artistic Community Relations with the West, and Consequences to Art

Katalin BALAZS, Paraphrase as an Act of Art: Some Aspects in the Work of the Artist Collectives ŁódŸ Kaliska and the Substitute Thirsters

Branding Polish Graphic Arts

Mateusz M. BIECZYŃSKI, A Getaway From Socialist Realism. State-Organised Overseas Exhibitions as the Road to Fame of the Polish School of Posters

Jeannine HARDER, The International Poster Exhibition Vienna 1948

Polish Art in Scandinavia and Great Britain

Karolina KOLENDA, Władysław Hasior in Sweden: Reassessing Peripheral Neo-Avant-Garde Networks Through Horizontal Art History

Camilla LARSSON, The Politics of Appearance: Tadeusz Kantor Exhibiting in Sweden 1958-2014

Anna DZIERŻYC-HORNIAK, From a Demarcation Line to a Living Archive. Documentary Exhibitions of the Foksal Gallery on the British Isles

Overseas

Łukasz BIAŁKOWSKI, A Firecracker, a Light at the End of the Tunnel? The First Polish Programme of Residential Stays for Artists in the US

Małgorzata KAZMIERCZAK, "Freedom Is Not Free." The USA-Poland Project Juliett 484 and Its Social-Political Background

Polish Art in a Global Context

Krzysztof SIATKA, Hamdi el Attar and Kassel's Stoffwechsel shows of the 1980s: Notes on the Off-mainstream Presence of Polish Artists

Maciej GUGAŁA, Entangled in Contexts: Ten Years after the Side by Side Exhibition in Berlin's Martin-Gropius-Bau

Jarosław LUBIAK, Recognizing a Polish National Idiom in Global Art: Two Exhibitions of Polish Contemporary Art AbroadGALERIA im. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO. Dokumenty Artystów 8 / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY. Artists' Documents 8 / GALERIE dédiée a ANDRZEJ PIERZGALSKI. Documents d'Artistes 8

Leszek BROGOWSKI, Edycja 8 - Rozpakowywanie Zielonego Pudełka Marcela Duchampa, z Ernestem T. - Założenia Programowe / Edition 8 - Unpacking The Green Box by Marcel Duchamp, with Ernest T. - Program Assumptions / Édition 8 - Débalage de La Boîte verte de Marcel Duchamp, avec Ernest T. - Hypotheses du Programme

DUCHAMP STUDIES

Leszek BROGOWSKI, Invisible mais voyable. Metodologia Parafrazy / Invisible mais voyable. Paraphrase Methodology / Invisible mais voyable. Méthodologie de la paraphrase

O Zielonym Pudełku (opis eksponatu z kolekcji FRAC Limousin) / About The Green Box (notice from the collection of the FRAC Limousin) / Sur La Boîte verte de Marcel Duchamp (notice de la collection du FRAC Limousin)

Kopia faksymilowa La Boîte verte Marcela Duchampa wykonana przez Ernesta T. / Facsimile copy of The Green Box by Marcel Duchamp made by Ernest T. / Copie en fac-similé de la copie réalisée par Ernest T. de La Boîte verte de Marcel Duchamp

Komentowana parafraza dokumentu autorstwa Leszka Brogowskiego / Commented paraphrase of the document by Leszek Brogowski / Paraphrase commentée du document réalisée par Leszek Brogowski
(in Polish / en polonais)

Leszek BROGOWSKI, Gaël HENAFF, Marcel Duchamp: siatkówkowe i konceptualne, aspekty prawne / Marcel Duchamp: retinal and conceptual, legal aspects / Marcel Duchamp: le rétinien et le conceptuel, aspects juridiques
(in Polish and French /en polonais et français)

Brigitte AUBRY, 'Relique' authentique et 'répliques' factices? Le Grand verre de Marcel Duchamp a travers ses 'autres' / Authentic 'Relic' and False 'Replicas'? Marcel Duchamp's Large Glass as seen Through Its 'Others'
(in French and English with summary in Polish / en français et anglais, résumé en polonais)

Rozpakowywanie Zielonego Pudełka / Unpacking of The Green Box / Déballage de La Boîte verte: faksymile / fascimile / fac-similé de Sans Niveau ni Metre. Journal du Cabinet du livre d'artiste no. 30, 26 septembre - 14 novembre 2013

Tłumaczenie na polski edytorialu Leszka Brogowskiego i Aurélie Noury: Druga Połowa Pytania: Zielone Pudełko z Kolekcji Ernesta T. (z interwencją Mathieu Saladin) / Translation into Polish of the editorial by Leszek Brogowski and Aurélie Noury: The Other Half of the Question: The Green Box from the Ernest T. Collection (with the Intervention of Mathieu Saladin) / Traduction en polonais de l'éditorial de Leszek Brogowski et Aurélie Noury: L'Autre moitié de la question: La Boîte verte de la collection d'Ernest T. (avec l'intervention de Mathieu Saladin)

Ernest T., O Artyście i Wybór Prac / Ernest T., On the Artist and a Selection of Works / Ernest T., Sur l’artiste et choix de travaux
(in Polish and French / en polonais et français)

Artyści Francuscy Nawiązujący do Marcela Duchampa, Wybór Aurélie Noury / French Artists Referring to Marcel Duchamp on a proposal by Aurélie Noury / Artistes français renouent avec Marcel Duchamp sur une proposition d'Aurélie Noury

Aurélie NOURY, Rekonstrukcja biblioteki Marcela Duchampa (zdjęcia i metoda) / Reconstruction of Marcel Duchamp's library (photos and method) / Reconstitution de la bibliotheque de Marcel Duchamp (photos et méthode)

Marc DÉCIMO, “Wstęp“ do Biblioteki Marcela Duchampa, jednak / “Preface” to La Bibliotheque de Marcel Duchamp, even / "Préface" a La Bibliotheque de Marcel Duchamp, meme
(tłumaczenie na polski / translation into Polish / traduction en polonais with summary in English / sommaire en anglais)


Informacje 'dla autorów' / Infos 'for authosrs': http://www.journal.doc.art.pl/zasady_pisania_tekstow_menu.html.

CALL FOR PAPERSSekcje tematyczne - otwarty nabór:

Fluxus w krajach Europy.

VARIA

KSIĄŻKI

HISTORIA RUCHU GALERYJNEGO

PROJEKTY - KOLEKTYWY - INICJATYWY

MOJA DEFINICJA SZTUKI PERFORMANCE


Sekcja tematyczna:

Dokumenty artystów

Andrzej Pierzgalski (1938-2016) założył i prowadził w Łodzi w latach siedemdziesiątych Galerię A4. W Sztuce i Dokumentacji otwarta została w 2012 roku poświęcona mu galeria. Od 2018 roku kuratorem galerii jest Leszek Brogowski.

Po drugiej wojnie światowej dokonał się gwałtowny proces dekonstrukcji tradycyjnego pojęcia dzieła sztuki: procesualność i informacja zastąpiły materialny przedmiot; dokumenty zastępujące dzieło odnoszono raczej do procesu pracy, niż do aktu twórczego; intelektualizacja procesów artystycznych przeciwstawiona została estetycznemu fanatyzmowi; dyskrecja, umiarkowanie i powściągliwość przeciwstawiono wystawności, spektakularyzacji i przesadności, zwłaszcza rynku sztuki itd. Jednym z najciekawszych miejsc, gdzie zatarły się wyraźne kontury pojęcia dzieła sztuki, jest właśnie jego pogranicze z dokumentem. Historycy sztuki rozróżniają jeszcze często dzieło jako właściwy przedmiot badań oraz towarzyszące mu dokumenty, takie jak: zamówienie, umowę o dzieło, dokument notarialny, itp., jako materiał jedynie towarzyszący badaniom. W odniesieniu do wielu praktyk współczesnej sztuki rozróżnienie to nie da się już zastosować, bo dzieło może mieć dziś postać dokumentu, a dokument może zastępować dzieło; często te dwie funkcje nakładają się na siebie lub współistnieją. W pracy Dokument (1963), do dzieła zainspirowanego notatkami Marcela Duchampa, Robert Morris dołączył akt notarialny - Statement of Esthetic Withdrawal - na mocy którego wycofywał zeń wszelkie jakości estetyczne; jeśli dokument ten odłączyć od pracy i rozpatrywać jedynie jako jej uzupełnienie, praca zmieni całkowicie swój charakter. Można nawet zadać sobie pytanie, czy dzieło nie jest jedynie specyficznym dokumentem i śladem procesu artystycznego. Program galerii Dokumenty Sztuki skupi się jednak odtąd na dokumentach drukowanych: nie na tzw. drukach artystycznych, ale na dokumentach, których nośnikiem jest przemysłowy offset, kserokopia a nawet ręcznie składane, kauczukowe czcionki, czyli techniki reprodukcji mechanicznej, o których pisze Walter Benjamin na wstępie swojego eseju: "Niesamowite zmiany, jakie wywołało w literaturze pojawienie się druku, techniczna reprodukcja pisma, są zresztą znane. A stanowią one zaledwie jeden, jakkolwiek nad wyraz ważny, szczegółowy przypadek zjawiska, rozpatrywanego tutaj w skali historii powszechnej. Do drzeworytu dochodzą w okresie średniowiecza miedzioryt i sztych, a na początku dziewiętnastego wieku - litografia."[1] Otóż offset to tylko udoskonalona i uprzemysłowiona litografia, gdzie płyty cynkowe zastąpiły zbyt ciężki kamień litograficzny, umożliwiając tym sposobem masowy druk fotografii. Wykorzystanie przemysłowego druku jako podłoża dokumentów sztuki (manifesty, pisma artystyczne, książki artystów, katalogi, ulotki, zaproszenia, poezja wizualna, itp.) stało się impulsem do głębokich przemian nie tylko praktyk artystycznych, ale także - jak przewidywał to Benjamin - samego pojęcia sztuki. Prezentowane tu dokumenty sztuki będą zatem okazją do prześledzenia najważniejszych etapów i aspektów tych przemian.

Kuratorem galerii od 2018 roku jest Leszek Brogowski (since 2018).

[1] Walter Benjamin, „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej,” w Twórca jako wytwórca, red. Hubert Orłowski, tłumaczenie Hubert Orłowski i Janusz Sikorski (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1975), 68.

Propozycje do tej sekcji nadyylać do Leszka Brogowskiego: leszek.brogowski@univ-rennes2.fr


    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ