Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    


INTERNATIONAL LIBRARIES

The Library of Congress
East Central Europe Section, Germanic and Slavic Division
101 Independence Avenue SE, Washington, DC 20540-4241, USA

Garage Museum
9/32 Krymsky Val st., 119049, Moscow, Russia

Artpool Art Research Center
H-1061 Budapest, Liszt Ferenc ter 10, HungaryBIBLIOTEKI w Polsce / LIBRARIES in Poland


Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 22

Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Matejki 32/38, 90-237 Łódź

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, skr. poczt. 526

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław

Uniwersytet Rzeszowski, Biblioteka, ul. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk

Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. Chopina 27, 20-023 Lublin

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Biblioteka, ul. Oczapowskiego 12 B, 10-719 Olsztyn

Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa

Książnica Pomorska im. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. Kilińskiego 16, 15-950 Białystok

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 39/41, 85-034 Bydgoszcz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, ul. Ściegiennego 13, 25-001 Kielce

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Sukertowej-Biedrawiny, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, skr. poczt. 170

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Nowych Druków Ciągłych, ul. Sołtysowicka 24, 51-168 Wrocław

Biblioteka Kórnicka, Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań

Biblioteka Raczyńskich, pl.Wolności 19, 61-739 Poznań

Instytut Sztuki PAN, Biblioteka, ul. Długa 26/28, skrytka poczt. 994, 00- 950 Warszawa (1)

Biblioteka Gdańska PAN, Dział Gromadzenia, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk

Centrum RzeŸby Polskiej W Orońsku, Biblioteka, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko

Małopolski Ogród Sztuki, Biblioteka Sztuki, ul. Rajska 12 (od Szujskiego), 30-001 Kraków


BIBIOTEKI ASP / LIBRARIES of FINE ARTS ACADEMIES

ASP w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

ASP w Gdańsku, Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

ASP w Katowicach, ul. Koszarowa 19, 40-068 Katowice

ASP we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław

ASP w Krakowie, Biblioteka Główna, ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków

Uniwersytet Artystyczny Poznań, Biblioteka Główna, pl. Wielkopolski 9, 61-746 Poznań

ASP w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa


BIBLIOTEKI INSTYTUTÓW HISTORII SZTUKI / LIBRARIES of ART HISTORY INSTITUTES

Uniwersytet Łódzki, Biblioteka Humanistyczna, ul. Lindleya 3, 90-131 Łódź

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki, Al. Niepodległości 4, 61-809 Poznań

Uniwersytet Zielonogórski, Specjalistyczna Biblioteka Sztuki, ul. Wiśniowa 10, 65-517 Zielona Góra

Uniwersytet im.Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Instytutu Sztuk Pięknych, Al. Kraśnicka 2B, 20-718 Lublin

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Sztuki, ul. Mazowiecka 43, 30-019 Kraków

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków

Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław

Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki, ul. Bielańska 5, 80-952 Gdańsk

Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Instytut Sztuki, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Historii Sztuki i Kultury, ul. Mickiewicza 121, 87-100 Toruń


Zainteresowanych otrzymywaniem czasopisma Sztuka i Dokumentacja prosimy o kontakt e-mail:
Anyone interested in receiving the Art and Documentation journal we ask to e-mail:

distribution@asp.gda.pl

    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ